Partners

OUR PARTNERS

Daugavpils University

Republic of Latvia Ministry of Culture

U. S. Embassy in Latvia

The American Latvian Association Culture Foundation

The Latvian Writers Union

University of Latvia, Faculty of Humanities

Vytautas Magnus University

University of South-Eastern Norway

Polotsk State University

Yanka Kupala State University of Grodno

Yerevan State University

Municipality of Daugavpils

Publishing house/publishing office „Zinātne”

Publishing house „Mansards”

Association „ATTĪSTĪBAI”

Association „Sukrums”Biedrība

Association „Baltā māja”Biedrība

Association „In lingua”

The Association of Young Scientists of Daugavpils University

Lasīt vairāk

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.