Mūsu darbības stratēģija

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “INTELEKTA PARKS” DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017–2020

Pamatojoties uz 2020. gada 21. decembra Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” biedru kopsapulces lēmumu Nr. 2/2020-1, “”Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” darbības stratēģijas 2017-2020″ darbība tiek pagarināta līdz jaunas stratēģijas apstiprināšanai.

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.