Daugavpils Universitāte īsteno rakstniecības meistarklases trešo valstu valstspiederīgajiem

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latvijas studiju centrs, īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr. 2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr. 1 „Integrācija” un aktivitātes Nr. 6 „Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana” projektu atlases „Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem (4.posms)” projektu „Latviešu valoda izaugsmei”, granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04, sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrību “Intelekta parks” īsteno rakstniecības meistarklases.

2022. gada 26. martā 3 grupas jeb 30 trešo valstu valstspiederīgie uzsāka rakstīšanas meistarklases “Integrācijas tilts” nodarbības.

Aktivitātes mērķis ir veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem (trešo valstu valstspiederīgajiem) rakstīšanas prasmes, kas nepieciešamas saziņai vienkāršās sadzīves situācijās un savu tiešo darbu pienākumu veikšanai.

Īpaši rakstītprasmei veltīta aktivitāte ir iespēja šo attālinātās apmācības modelī visgrūtāk attīstāmo prasmi pilnveidot klātienē.

Laba rakstītprasme trešo valstu valstspiederīgajiem ir iespēja pretendēt uz augstākas kvalifikācijas darbu un veiksmīgāk komunicēt rakstveidā.

Aktivitātē kopā paredzēts iesaistīt 100 izglītojamos.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild biedrība “Intelekta parks”.

Publikācija sagatavota un ievietota 19.04.2022.