Biedrība “Intelekta parks” aicina Daugavpils ģimenes pieteikties saliedējošai nometnei

No 2022. gada 30. jūnija līdz 2022. gada 2. jūlijam Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” projekta “Daugavpils ģimeņu saknes un pēdas”, ID Nr. 2022.LV/ĢDP/132, ietvaros organizēs Latviešu un trešo valstu valstspiederīgo saliedējošu nometni.

Nometnei aicinātas pieteikties latviešu un citu Latvijas etnisko kopienu ģimenes no Daugavpils. Piesakoties, jānorāda ģimenes locekļu skaits, kontaktinformācija un motivācija dalībai nometnē.

Pieteikties var, rakstot uz e-pastu: saknesunpedas@gmail.com.

Vietu skaits IEROBEŽOTS! Priekšroka – ģimenēm ar bērniem.

Dalība nometnē – bezmaksas!

Nometnes mērķis – veidot labvēlīgu vidi trešo valstu valstspiederīgo ģimeņu integrācijai Latvijas sabiedrībā, apgūstot latviskās dzīvesziņas pamatus un stiprinot ģimeniskās vērtības.

Nometne notiks Aglonā, programmā paredzētas daudzveidīgas neformālas aktivitātes – diskusijas, saliedējošas spēles un rotaļas, kvests “Kultūras tradīcijas Latvijas ģimenēs”, meistarklase “Starpkultūru komunikācija un stereotipi”, maizes cepšanas darbnīca, ekskursijas u.c.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.