“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” dalībnieces darbi gūst panākumus

Biedrība “Ascendum” izdevusi jau astoto atjaunoto dzejas gadagrāmatu “Garā pupa”. To sastādījusi dzejniece Inese Zandere, bet ilustrējis mākslinieks Normunds Ozols. Starp dažādu autoru darbiem publicēti arī trīs ALAs dalībnieces Ingas Kaļvas-Miņinas dzejoļi.

Foto: Inga Kaļva-Miņina

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” darbību nodrošina Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību.