Austrumlatvijas literārā akadēmija 2014-2016

Austrumlatvijas literārā akadēmija (ALA) ir 2013. gadā izveidots, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes iniciēts, instruments talantīgu un radošu Austrumlatvijas topošo literātu izglītošanai DU literatūrzinātnieku vadībā, kā arī pieredzes apmaiņai radošajās darbnīcās un meistarklasēs ar profesionāliem rakstniekiem, lai popularizētu rakstniecības iemaņas Daugavpilī un Austrumlatvijā.

2014. gadā ir saņemts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Latvijas rakstnieku savienības (2014. gada 3. novembra līg.Nr. 5.1-8-26) atbalsts „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai un attīstībai” Latgales reģionā: “Austrumlatvijas literārā akadēmija”

PROJEKTA ZIŅAS:

14.01.2017. notika nodarbība literatūrzinātnieces, Dr. philol. prof.Maijas Burimas vadībā

08.10.2016. notika nodarbība ar latgaliešu multimākslinieku Oskaru Orlovu (Raibū)

Aicinājums izglītoties rakstīšanas mākslā Austrumlatvijas literārajā akadēmijā!

16.04.2016. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība ar Aivaru Eipuru

16.04.2016. notiks “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība ar Aivaru Eipuru

12.03.2016. “Autrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika nodarbība V. Lukaševiča vadībā

12.03.2016. “Autrumlatvijas literārajā akadēmijā” norisināsies dzejas nodarbība ar V. Lukaševiču

16.01.2016. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība ar Kārli Vērdiņu

16.01.2016. notiks “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība ar Kārli Vērdiņu
10.10.2015. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība

09.05.2015. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība ar tekstgrupas “Orbīta” dalībnieku Artūru Punti

17.10.2015. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” viesojās dzejnieks Aivars Eipurs

09.09.2015. “Dzejas dienu” ietvaros notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” tekstu kopkrājuma “Rainis un Aspazija Austrumlatvijas literātu balsīs” atvēršanas svētki

19.08.2015. aicinājums pieteikties “Austrumlatvijas literārajai akadēmijai”

18.04.2015. notiks “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība!

14.03.2015. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība!

14.02.2015. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” 2. nodarbība!

14.02.2015. notiks “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” 2. nodarbība!

10.01.2015. notika Austrumlatvijas literārās akadēmijas (ALA) 1. nodarbība

Papildu informācija

E-pasts: aladu@inbox.lv
Mob. tel. – 27199046

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.