Austrumlatvijas literārā akadēmija 2014-2021

Austrumlatvijas literārā akadēmija (ALA) ir 2013. gadā izveidots, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes iniciēts, instruments talantīgu un radošu Austrumlatvijas topošo literātu izglītošanai DU literatūrzinātnieku vadībā, kā arī pieredzes apmaiņai radošajās darbnīcās un meistarklasēs ar profesionāliem rakstniekiem, lai popularizētu rakstniecības iemaņas Daugavpilī un Austrumlatvijā.

2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. gadā ir saņemts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Latvijas rakstnieku savienības atbalsts „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai un attīstībai” Latgales reģionā: “Austrumlatvijas literārā akadēmija”

PROJEKTA ZIŅAS:

2021

Notika nodarbību cikls “Kad nevar nerakstīt” Maijas Burimas vadībā

Notika nodarbība ar Jāni Streiču

ALAs dalībnieces darbi gūst panākumus

Nodarbība ar H. Lāksonenu un G. Godiņu

ALAs dalībnieki piedalījās starptautiskā rakstniecības nometnē

9. jūlijā notika ALAs dalībnieku konsultācija ar Aivaru Eipuru

11.06.2021. Notika nodarbība “Dialogs dzejā” ar Annu Rancāni

Notiks literārā kafejnīca par perestroiku

16.04.2021. ALAs nodarbība ar K. Ulbergu

Intervija ar ALAs dalībnieci

12.03.2021. notika nodarbība ar V. Lukaševiču

26. februārī notika ALAs dalībnieku konsultācija ar Aivaru Eipuru

Notika nodarbība ar Valentīnu Lukaševiču

Notika nodarbība par latviešu literatūras elektroniskajiem resursiem

2020

07.11.2020. notika lekcija “Kam noder rakstīšana, kā to iesākt un, ko darīt tālāk?” rakstnieces Ingas Gailes vadībā

07.11.2020. notika nodarbība “Dzīves rakstība: spilgtas un selektīvas atmiņas”

06.11.2020. notika radošā meistardarbnīca “No iedvesmas līdz profesionalitātei. Rakstnieka (dzejnieka) tapšana”

31.10.2020. ALAs dalībnieki piedalījās nodarbībā “Vēsturiskā romāna aizkulises” A. Manfeldes vadībā

30.10.2020. A. Puntes vadībā ALā notika radošā meistardarbnīca “Neliterārais literatūrā: uz ekoloģisko daiļradi”

24.10.2020. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika latgaliešu valodai un literatūrai veltītas nodarbības

22.10.2020. ALā notika radošā meistardarbnīca “Rakstītais un tulkotais literārais teksts. Vai ir atšķirība?” G. Godiņa vadībā

16.10.2020. „Austrumlatvijas literārajā akadēmija” notika radošā meistardarbnīca “Leksika sadzīvē un tekstos”

10.10.2020. „Austrumlatvijas literārajā akadēmija” notika nodarbību cikls “Žanru daudzveidība mūsdienu literatūrā” prof. M. Burimas vadībā

03.10.2020. notika nodarbība “Robeža un identitāte mūsdienu latviešu prozā” prof. Maijas Burimas vadībā

11.09.2020. “Austrumlatvijas literārās akadēmijas dalībnieki” piedalījās Dzejas dienās Raiņa muzejā “Tadenava”

09.09.2020. „Austrumlatvijas literārā akadēmija” aicina pieteikties radošām rakstīšanas nodarbībām un meistarklasēm!

14.03.2020. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika radošā meistardarbnīca “Tulkotājs mainīgajā pasaulē – kā meklēt (in) variantus?”

14.02.2020. ALAs dalībnieki apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku

06.01.2020. “Austrumlatvijas literārā akadēmija” aicina pieteikties nodarbībām un meistarklasēm!

2019

09.11.2019. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika radošās rakstīšanas meistarklases

02.11.2019. notika meistardarbnīca “Mūsdienīgu tekstrades principu ieviešana literārajā darbībā”

02.11.2019. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika meistardarbnīcas par literatūras teoriju un rakstniecības procesu

26.10.2019. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika nodarbība “Ekonomiskās emigrācijas motīvi mūsdienu latviešu literatūrā”

18.10.2019. “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” dalībnieki tikās ar rakstnieci Janu Egli

12.10.2019. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika trešā praktiskā nodarbība Maijas Burimas vadībā

12.10.2019. notika nodarbība Elīnas Vasiļjevas vadībā

27.09.2019. “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” dalībnieki piedalījās literārajā kafejnīcā

11.05.2019. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība ar I. Kupšāni

09.03.2019. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika otrā praktiskā nodarbība Maijas Burimas vadībā

09.02.2019. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika praktiskā nodarbība Maijas Burimas vadībā

09.02.2019. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika nodarbība Gaidas Jablovskas vadībā

2018

10.11.2018. notika ALAs literāro darbu kopkrājuma apspriešana un latviešu valodas pilnveides nodarbība

27.10.2018. notika nodarbība „Jaunu un pieredzējušu literātu publicēšanās iespējas mūsdienās Latvijā un pasaulē”

20.10.2018. „Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika 2 nodarbības

09.10.2018. „Austrumlatvijas literārās akadēmijas” dalībnieki tikās ar dzejnieci Ivetu Ratinīku

22.09.2018. notika nodarbība “Literāro izdevumu ilustratīvā semiotika”

„Austrumlatvijas literārās akadēmijas” dalībnieki piedalījās Dzejas dienu 2018 pasākumos

12.05.2018. notika nodarbība rakstnieces Andras Manfeldes vadībā

14.04.2018. notika lekcija „Dzejas dokumentalitāte. Prozas dzejiskums.”

2015-2017

14.01.2017. notika nodarbība literatūrzinātnieces, Dr. philol. prof.Maijas Burimas vadībā

08.10.2016. notika nodarbība ar latgaliešu multimākslinieku Oskaru Orlovu (Raibū)

Aicinājums izglītoties rakstīšanas mākslā Austrumlatvijas literārajā akadēmijā!

16.04.2016. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība ar Aivaru Eipuru

16.04.2016. notiks “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība ar Aivaru Eipuru

12.03.2016. “Autrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika nodarbība V. Lukaševiča vadībā

12.03.2016. “Autrumlatvijas literārajā akadēmijā” norisināsies dzejas nodarbība ar V. Lukaševiču

16.01.2016. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība ar Kārli Vērdiņu

16.01.2016. notiks “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība ar Kārli Vērdiņu
10.10.2015. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība

09.05.2015. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība ar tekstgrupas “Orbīta” dalībnieku Artūru Punti

17.10.2015. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” viesojās dzejnieks Aivars Eipurs

09.09.2015. “Dzejas dienu” ietvaros notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” tekstu kopkrājuma “Rainis un Aspazija Austrumlatvijas literātu balsīs” atvēršanas svētki

19.08.2015. aicinājums pieteikties “Austrumlatvijas literārajai akadēmijai”

18.04.2015. notiks “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība!

14.03.2015. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība!

14.02.2015. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” 2. nodarbība!

14.02.2015. notiks “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” 2. nodarbība!

10.01.2015. notika Austrumlatvijas literārās akadēmijas (ALA) 1. nodarbība

Papildu informācija

E-pasts: aladu@inbox.lv
Mob. tel. – 27199046