Atbalstīts projekts “Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”

No 2017. gada 27. marta Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks” ir uzsākusi Latvijas valsts budžeta finansētās Sabiedrības integrācijas fonda programmas „NVO fonds” projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, īstenošanu.

Projekta “Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē” mērķis ir ieviest aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošanas instrumentus un organizēt darbību veicinošas un kapacitāti uzlabojošas aktivitātes, dibinot kontaktus ar citām Latgales NVO un izveidojot tīklojumu „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā”. Projekta laikā tiks sagatavota biedrības “Intelekta parks” darbības stratēģija un tīmekļvietne.

Projekta ieviešanas laiks: 01/02/2017-31/10/2017

Projekta partneri: Daugavpils Universitāte

Projekta finansējums: Latvijas valsts budžeta līdzekļi

Projekta vadītāja: Maija Burima

Informācija sagatavota un ievietota 27/03/2017

13652-15076-m