Atbalstīts projekts “Daugavpils ģimeņu saknes un pēdas”

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” ar Sabiedrības integrācijas fonda programmas “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” finansiālo atbalstu no 2022. gada 2. maija līdz 2022. gada 31. augustam īstenos projektu “Daugavpils ģimeņu saknes un pēdas”, ID Nr. 2022.LV/ĢDP/132.

Projekta “Daugavpils ģimeņu saknes un pēdas” mērķis – īstenot pasākumu kopu ģimenisku vērtību un ģimenes institūta stiprināšanai, vienlaikus sekmējot sabiedrības līdzdalību trešo valstu valstspiederīgo integrācijā Latvijas sabiedrībā, aktualizējot ģimenes vērtības kā daudznacionālā pilsētas iedzīvotāju sastāva potenciālu un labbūtības izaugsmes faktoru atbilstoši pilsētas izvirzītajam stratēģiskajam mērķim 2030. gadam“Daugavpils pilsēta – pievilcīgākā vieta dzīvei un uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā”, kas ir pamats pašvaldības ilgtermiņa darbībai.

Projekta summa – 15 000,00 EUR

Projekta vadītāja – Maija Burima

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.