Ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu tika īstenots projekts “Kultūras kanona politiskā perspektīva”

2019. gada 30. augustā noslēdzās ASV vēstniecības Latvijā Mazo grantu programmas finansētais projekts “Kultūras kanona politiskā perspektīva”, granta līguma Nr. S-LG750-19-GR-0003, ko īstenoja Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”.

Projekta ietvaros, organizējot 3 seminārdarbnīcas, tika veicināta jauniešu un senioru izglītošana pilsoniskuma izpratnes jautājumos. Seminārdarbnīcu ietvaros sabiedrība tika aicināta iesaistīties dažādu tematisko loku apguvē ar praktisku ievirzi. Kopumā projekta laikā vairāk nekā 100 cilvēku iepazina kultūras kanona transformācijas padomju laikā, totalitārisma un autoritārisma tipoloģiju, to ietekmi uz sabiedrību, informatīvā hibrīdkara formas un mērķus.

Mērķauditorijai tika sniegta iespēja strādāt ar materiāliem par autoritāro sistēmu, piedalīties radošās darbnīcas par kultūras kanona reinterpretāciju, apgūstot dažādus interpretācijas paņēmienus, kā arī izstrādāt kreatīvus padomju laika sadzīves priekšmetu aprakstus un vizualizācijas.

Balstoties uz projekta laikā veiktajām aktivitātēm, projekta vadītāja, Dr. philol., prof. Maija Burima veica pētījumu par padomju kultūras kanonu, padomju propagandu un padomju rakstnieku savienībām kā ideoloģijas instrumentu. Pētījums tika aprobēts divās starptautiskās zinātniskās konferencēs – 50. Slāvistikas, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju konferencē (ASEEES) Bostonā, ASV, 2018. gada decembrī, un 6. starptautiskajā zinātniskajā sociālo, mākslas un humanitāro zinātņu konferencē Albenā, Bulgārijā, 2019. gada augustā.

Pētījuma rezultāti apkopoti zinātniskā publikācijā (pieejamašeit).

Informācija publicēta Daugavpils ziņu portālā www.grani.lv

Šis projekts ir tapis ar ASV vēstniecības atbalstu. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot Valsts departamenta oficiālo nostāju.