9. STUDIJU GADS (2018./2019. ST. G.)

2018./2019. mācību gada laikā tiek organizētas Humanitārās akadēmijas jauniešiem (HAJ) programmasLatvijas jauniešu intelekts – Latvijas nākotneinodarbības Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē. Jaunieši reizi mēnesī apmeklē DU docētāju un vieslektoru – Latvijā atpazīstamu kultūras un sabiedrisko darbinieku lekcijas un praktiskās nodarbības.

2018./2019. studiju gadā realizētā programma:

Lekcijas/nodarbības nosaukums Pasniedzējs
„Vēstures romānu sērijasMēs. Latvija, XX gadsimtsspilgtākās lappuses” LZA akadēmiķe, DU Studiju prorektore, Dr. philol. prof.Maija Burima
„Kas ir Daugavpils teātris?” Daugavpils teātra aktriseKristīne Veinšteina
„90 minūtes Ķīnas brīnumzemē” DU Humanitārās fakultātes Svešvalodu katedras brīvprātīgās pasniedzējasLiuJingmingunBai Bingyu
„1958. gada Latgales kultūras nedēļas politiskie zemteksti” HAJ aizbildnis, režisors, aktieris un scenārists, LZA Goda loceklis, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalierisJānis Streičs
„Nacionālo kultūras biedrību darbība un nozīme” Daugavpils Latviešu biedrības valdes priekšsēdētāja, Dr. hist.Genovefa Barkovska
„Pasaule caur salīdzinājumu prizmu” DU HF Latviešu valodas katedras docente, Dr. philol.Svetlana Polkovņikovaun lektore, Mg. philol.Inguna Teilāne
„Zviedrija ir tuvāk nekā Tev šķiet” DU HF Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras viesdocente Dr. philol.Jeļena Tretjakovaun Svešvalodu katedras viesasistente Mg.prof. tulk.Zane Vaļule
„Starpkultūru komunikācija: mēs esam līdzīgi vai dažādi?” DU HF dekāna p. i., Rusistikas un slāvistikas katedras profesoreElīna Vasiļjeva
„Latvijas kino kaleidoskops 2017/2018: zinātniskā fantastika, piedzīvojumiar vēstures piesitienu, melnā komēdija un citi„zvēri”” DU HF prodekāne, Latviešu literatūras un kultūras katedras docente Dr. philol.Ingrīda Kupšāne
„Maskava latvieša acīm: kultūra, izglītība, pētniecība” DU HF Latviešu valodas katedras un Maskavas Valsts universitātes vieslektore Mg. philol.Irita Saukāne
„Raiņa dzejnieka tapšanas process” Raiņa un Aspazijas muzeja vadītāja, pētnieceGaida Jablovska
„Metaphors of the Other Kind: Visual and Multimodal Metaphors in Advertising” DU HF Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras lektore Mg. philol.Solveiga Liepa
„Franču teātris un tā nozīme franču kultūras telpā” DU HF Svešvalodu katedras vadītāja p.i. Mg. philol.Sergejs Poļanskisun Svešvalodu katedras vieslektore no FrancijasEiženija Blēza(Eugenie Blaise)
„Lietuviešu literatūras tendences un aktualitātes latviešu jauniešiem” DU HF Latviešu literatūras un kultūras katedras asociētais viesprofesors Dr. philolVigmants Butkus
„Pirmie soļi spāņu valodā” DU HF Svešvalodu katedras lektore Mg. philol.Valentīna Baranovska
„Personvārda jēga, prasme un spēks” Vītauta Dižā universitātes profesors, DU Goda doktors, Dr. habil. hum.Alvīds Butkus
„Mācies vācu valodu – iepazīsti Vāciju!” / Deutsch lernen – Deutschland kennenlernen DU HF Svešvalodu katedras Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra vadītāja Mg. philol.Marina Rumjanceva un vācu valodas studējošāsKsenija KrušinskaunKatsiaryna Piatrouskaya

Atskats 9. studiju gada „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” nodarbībās

1. nodarbība

2. nodarbība

3. nodarbība

4. nodarbība

5. nodarbība

6. nodarbība

7. nodarbība

8. nodarbība

Foto galerijas

1. nodarbība

2. nodarbība

3. nodarbība

4. nodarbība

5. nodarbība

6. nodarbība

7. nodarbība

8. nodarbība