7. studiju gads (2016./2017. st. g.)

2016./2017. mācību gada laikā tiek organizētas Humanitārās akadēmijas jauniešiem (HAJ) programmasLatvijas jauniešu intelekts – Latvijas nākotneinodarbības Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē. Jaunieši reizi mēnesī apmeklē DU docētāju un vieslektoru – Latvijā atpazīstamu kultūras un sabiedrisko darbinieku lekcijas un praktiskās nodarbības.

2016./2017. studiju gadā realizētā programma:

Lekcijas/nodarbības nosaukums Pasniedzējs
“Homo locum ornat” Mutvārdu vēstures centra krājuma glabātāja Mg. hist. Maija Grizāne
“Humanitāro zinātņu izaicinājumi” Humanitārās fakultātes dekāne, Dr. philol., prof. Maija Burima, DU HF absolventeLiene Radiņa, HAJ absolventes, DU HF studējošās Ilona Anaņko,Santa Trokša-Traško, Laura Šterna
“Latviešu literatūras lingvistiskā daudzveidība” Latviešu literatūras un kultūras katedras docents, Dr. philol. Valentīns Lukaševičs
“Spāņu valoda un Spānijas valstsmācība” Svešvalodu katedras viesasistente, Mg. philol. Jolanta Ūzuliņa, DU HF absolvents Uģis Urtāns
“Ceļojot ar franču valodu” Svešvalodu katedras vadītāja p.i., Mg. philol., lekt. Sergejs Poļanskis, Svešvalodu katedras viesasistente Serena Rifo (Serena Riffault)
“Aizraujošā tulkošana” Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras asistente, Mg. prof. tulk. Jeļena Antoņeviča
“Kur jābūt siļķēm, ja āpsis ir alā, āzis – dārzā? Frazeoloģismu noslēpumi” Latviešu valodas katedras docētājas Dr. philol. doc. Svetlana Polkovņikova, Mg. philol. lekt. Inguna Teilāne
“Brīnišķīgā Ķīna – daži Ķīnas kultūras atslēgas vārdi” Svešvalodu katedras ķīniešu valodas pasniedzēja Suņ Sjao (Sun Xiao)
“No aizliegtas mīlestības līdz šausmām villā: ko skatītājam piedāvā Latvijas kinorežisori?” Latviešu literatūras un kultūras katedras docente, Dr. philol. Ingrīda Kupšāne
“Mūsdienu zviedru mūzikas kaleidoskops” Humanitārās fakultātes prodekāne, HSZI pētniece Dr. philol. Ilona Ļaha, Svešvalodu katedras lektore, Mg. philol., Mg. paed. Aija Jakovele
“Stereotipi par krieviem” Rusistikas un slāvistikas katedras vadītāja Dr. philol., prof. Anna Stankeviča, lektors Mg. philol. lekt. Andris Kazjukevičs, aspirants no ASV Kerijs Neils(Carey Neill), DU HF studējošie Kirils Anosovs, Ksenija Ivanova
“Izglītības sistēma Latvijā un ASV: kopīgais un atšķirīgais” Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras docente, Dr. philol. Jeļena Semeņeca, Fulbraita programmas stipendiāts viesprofesors Roberts Kellermans (Robert Kellerman)
“Lidojums ar vācu valodu” Svešvalodu katedras docente Dr. philol. Valentīna Taļerko, Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra vadītāja Laura Lipska, DU HF studējošie Aleksejs Baikovs, Zane Rubene, Katsiaryna Piatrouskaya, Jeļena Deņisjuka
“Vēsture: zināmais un nezināmais” Vēstures katedras vadītāja, Dr. soc. sc., doc. Ilze Šenberga
“Itāliešu valoda un kultūra” HSZI direktora p.i., Latviešu literatūras un kultūras katedras profesore, Dr. theol. Anita Stašulāne
“Dokumentālā literatūra un Latvijas realitātes” Rakstnieks, publicists Rimants Ziedonis

Atskats 7. studiju gada “Humanitārās akadēmijas jauniešiem” nodarbībās

1. nodarbība http://du.lv/humanitara-akademija-jauniesiem-uzsak-7-studiju-gadu/
2. nodarbība http://du.lv/notika-humanitaras-akademijas-jauniesiem-2016-2017-studiju-gada-2-tiksanas-reize/
3. nodarbībahttps://du.lv/notika-humanitaras-akademijas-jauniesiem-2016-2017-studiju-gada-tresa-tiksanas-reize/
4. nodarbībahttps://du.lv/notika-humanitaras-akademijas-jauniesiem-2016-2017-studiju-gada-ceturta-tiksanas-reize-2/
5. nodarbībahttps://du.lv/notika-humanitaras-akademijas-jauniesiem-2016-2017-studiju-gada-5-tiksanas-reize/
6. nodarbībahttps://du.lv/aizritejusi-humanitaras-akademijas-jauniesiem-2016-2017-studiju-gada-sesta-nodarbibu-reize/
7. nodarbībahttps://du.lv/aizritejusi-humanitaras-akademijas-jauniesiem-2016-2017-studiju-gada-septita-nodarbibu-reize/
8. nodarbība https://du.lv/humanitara-akademija-jauniesiem-nosledz-7-sezonu/

Foto galerijas

1. nodarbība
2. nodarbība
3. nodarbība
4. nodarbība
5. nodarbība
6. nodarbība
7. nodarbība
8. nodarbība

HAJ vadītāja un koordinatore sumina Jāni Streiču 80. jubilejā

HAJ saņēmusi Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda atbalstu!

HAJ darbību atbalsta:

12422-13718-m