6. studiju gads (2015./2016.st.g.)

2015./2016. mācību gada laikā tika organizētas Humanitārās akadēmijas jauniešiem (HAJ) programmasLatvijas jauniešu intelekts – Latvijas nākotneinodarbības Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē. Jaunieši reizi mēnesī apmeklēja DU docētāju un vieslektoru – Latvijā atpazīstamu kultūras un sabiedrisko darbinieku lekcijas un praktiskās nodarbības.

2015./2016. studiju gadā realizētā programma:

Lekcijas/ nodarbības nosaukums Pasniedzējs
„Jāņa Rokpeļņa radošā virtuve” Dzejnieks, esejists Jānis Rokpelnis
„Studēt Franciju un studijas Francijā: iespējas un izaicinājumi” Svešvalodu katedras vieslektors Moriss Simenū (SymenouhMaurice), svešvalodu katedras vadītāja p.i., lekt. Sergejs Poļanskis, studiju programmas Angļu filoloģija studējošā Ilona Anaņko
„Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150” Humanitārās fakultātes dekāne, Dr. philol., prof. Maija Burima, HSZI pētniece Dr. philol. Alīna Romanovska
„Differing Strategies: A Look at the American Education System” Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras Fulbraita programmas stipendiāts, angļu valodas skolotāja palīgs Stīvens Vikers (Steven Vickers)
„Paradoksālā vēsture” Vēstures katedras lektors, Mg. hist. Andris Kupšāns.
„Spāņu valodas un kultūras šarms: F. G. Lorka, flamenko un magnētiskā duende” Svešvalodu katedras lektore, Mg. philol. Valentīna Baranovska
„Jaunākā latviešu dzeja” Dzejnieks, literatūrzinātnieks, Dr. philol. Kārlis Vērdiņš
„Sarunas par zviedru ģimeni” Humanitārās fakultātes prodekāne, HSZI pētniece Dr. philol. Ilona Ļaha, Svešvalodu katedras lektore, Mg. philol., Mg. paed. Aija Jakovele
„Soli pa solim: latviešu tautas tradīcijas gaitas Sietlā, ASV” Vašingtonas Universitātes (ASV) doktorante Indra Ekmanis
„Ķīnas kultūras un valodas vizītkarte” Svešvalodu katedras ķīniešu valodas pasniedzējas Džidzje Vanga (Zhijie Wang), Ni Jironga (Ni Yirong)
„Hibrīdteksti jaunākajā latviešu literatūrā” Humanitārās fakultātes dekāne, Dr. philol., prof. Maija Burima
„Valodas situācija Norvēģijā. Ievads norvēģu valodā” Mg. philol. Snorre Karkonens-Svensons (Snorre Karkkonen Svensson)
„Lietuva. Kas? Kodel? Kaip?” Latviešu valodas katedras vadītāja, Dr. philol. prof.Vilma Šaudiņa
„Vācu valoda – kāpēc nē?” Svešvalodu katedras docētājas, Dr. philol. Antje Johanning-Radžiene,
Dr. philol. doc.Valentīna Taļerko, Dr. philol. doc.Nataļja Jundina
„Mūsdienu jauniešu literatūra – mūsdienu jauniešiem” Latviešu literatūras un kultūras katedras vadītāja,Dr. philol., doc. Rudīte Rinkeviča
„Humanitārā izglītība kā universālu prasmju garants darba tirgū” Literatūrzinātniece, žurnāliste, dzejniece, Dr. philol. Linda Kilevica

2015./2016. st.g. HAJbija pieteikušies 80 jauniešu no Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils, Krāslavas, Preiļiem, Špoģiem, Sventes un Vitebskas (Baltkrievija), un kopumā HAJ piektās sezonas noslēgumā par vismaz 50% lekciju apmeklējumu studiju gada laikā sertifikātus saņēma 43 jaunieši.

Anketās par HAJ iespaidiem 7 no akadēmijas beidzējiem, kas ir 12. klases skolēni, norādīja, ka plāno studēt DU. Savukārt daudzi 10. un 11. klases jaunieši plāno apmeklēt akadēmiju arī nākamgad.

Nodarbību noslēgumā aizpildītajās anketās par HAJ darba vērtējumu izteiktie viedokļi liecina, ka akadēmijas dalībniekiem gada laikā bijis daudz jaunu iespaidu. Jaunieši raksta, ka viņus uzrunāja „brauciens uz Berķeneli”, „lekcijas, ko lasīja dzejnieki un rakstnieki”, „norvēģu valodas lekcija ar Snorre Karkkonenu-Svensonu”, „Maijas Burimas lekcija par literatūru”, „patika HAJ, jo es ieguvu jaunus draugus”, „ļoti patika ķīniešu valoda”, „Kārlis Vērdiņš, jo man ļoti patīk lasīt dzejoļus”.

Daudz atzinības vārdu veltīts pasniedzēju darbam:„vienmēr bija interesanti, atjautīgi un entuziasma pilni pasniedzēji ar neapšaubāmām zināšanām”, „ļoti patika satikt jaunus, interesantus cilvēkus, kuri dzīvē ir sasnieguši daudz”, „lieliskas ir lekcijas ar vieslektoriem”.

Anketās uzskaitīti HAJ jauniešu ieteikumi un novēlējumi: „novēlu attīstīties arī turpmāk”, „paldies par lielisku iespēju paplašināt savu redzesloku”, „lai lekcijas ir ar rozīnīti”, „paldies par jauki pavadīto laiku”, „novēlu jums, lai HAJ nekad nebeigtos”, „turpināt piedāvāt plašu svešvalodu lekciju klāstu”, „iepazīstiniet ar jaunāko latviešu kultūrvidē”, „paldies par lielisko pieredzi”, „paldies par sirsnību un iedvesmu”.

HAJ vadītāja profesore Maija Burima ir pateicīga visiem HF docētājiem un vieslektoriem, kas lasīja lekcijas un vadīja nodarbības jauniešiem. Kopā mēs popularizējam humanitārās zināšanas un piesaistām potenciālos studentus HF studiju programmām. Lielu atbalstu HAJ nodarbību norisē sniedza tās koordinatore Eva Kasparenoka un HF brīvprātīgie studenti.

HAJ programmu „Latvijas jauniešu intelekts – Latvijas nākotnei” finansiāli atbalstīja Amerikas Latviešu apvienības Kultūras Fonds.

Atskats 6. studiju gada “Humanitārās akadēmijas jauniešiem” nodarbībās

1. nodarbībahttp://du.lv/humanitara-akademija-jauniesiem-uzsak-6-studiju-gadu/
2. nodarbībahttp://du.lv/notika-humanitaras-akademijas-jauniesiem-2015-2016-st-g-2-nodarbiba/
3. nodarbībahttp://du.lv/notiks-humanitaras-akademijas-jauniesiem-6-studiju-gada-3-tiksanas-reize/
4. nodarbībahttp://du.lv/notika-humanitaras-akademijas-jauniesiem-6-studiju-gada-4-tiksanas-reize/
5. nodarbībahttp://du.lv/notika-humanitaras-akademijas-jauniesiem-6-studiju-gada-5-nodarbiba/
6. nodarbībahttp://du.lv/notika-humanitaras-akademijas-jauniesiem-6-studiju-gada-6-nodarbiba/
7. nodarbībahttp://du.lv/2016-gada-16-aprili-notika-haj-2015-2016-st-g-priekspedeja-tiksanas-reize/
8. nodarbībahttp://du.lv/notika-humanitaras-akademijas-jauniesiem-2015-2016-st-g-izlaidums/


Foto galerijas

1. nodarbība
2. nodarbība
3. nodarbība
4. nodarbība
5. nodarbība
6. nodarbība
7. nodarbība
8. nodarbība

HAJ darbību atbalsta:

5696-6318-m12422-13718-m