5. studiju gads (2014./2015.st.g.)

2014./2015. mācību gada laikā tika organizētas Humanitārās akadēmijas jauniešiem (HAJ) programmasLatvijas jauniešu intelekts – Latvijas nākotneinodarbības Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē. Jaunieši reizi mēnesī apmeklēja DU docētāju un vieslektoru – Latvijā atpazīstamu kultūras un sabiedrisko darbinieku lekcijas un praktiskās nodarbības.

2014./2015. studiju gadā realizētā programma:

Lekcijas/ nodarbības nosaukums

Pasniedzējs

“Kā kultūra izglāba Latviju: atskats uz okupācijas laika mākslinieku veikumu” Kinorežisors un sabiedriskais darbinieks
Jānis Streičs
“Starpkultūru attiecības: izaicinājumi, stereotipi, pārpratumi” Rusistikas un slāvistikas katedras asoc. prof. Elīna Vasiļjeva
“Solis pretī Spānijai” Svešvalodu katedraslektoreMg. philol.Valentīna Baranovska,Svešvalodu katedras vieslektoreMg. philol. Iciar Arza Busto
“Jaunākā latviešu literatūra: tēmu un žanru izmeklēšanas noslēpumi” Humanitārās fakultātes dekāne, Dr. philol., prof. Maija Burima.
“Tulkojuma robežas” Dzejnieks, tulkotājs, atdzejotājs Guntars Godiņš
“Ievads Ķīnas valstsmācībā un ķīniešu sarunvalodas pamati” Svešvalodu katedras vieslektore Shuang Zhang
“Literatūra mākslu kontekstā: kopīgais un specifiskais” Latvijas Rakstnieku Savienības literārais konsultants, rakstnieks un publicists Aivars Eipurs
“Discovering English” Angļu filoloģijas katedras docente, Dr. philol. Ilze Oļehnoviča unFulbraita programmas stipendiāte,Angļu filoloģijas katedras vieslektore Keita Maklilana (Kate McClellan)
“Vai latgaliskais var būt mūsdienīgs?” Latviešu literatūras un kultūras katedras docents,
Dr. philol. Valentīns Lukaševičs, mūzikas grupas “Dabasu Durovys” solists, mūziķis, Mg. paed. Arnis Slobožaņins
“Franču šarms mīlestības dienā” Svešvalodu katedras vadītāja p.i. lektors, Mg. philol. Sergejs Poļanskis un Svešvalodu katedras vieslektore Odrija Persobe (Audrey Peyresaubes)
“Rokoperas žanrs Latvijas teātrī 20. – 21. gs. mijā” DU Humanitārās fakultātes docente, Dr. philol. Ingrīda Kupšāne
“Personvārda lingvokulturoloģiskais aspekts” DU Humanitārās fakultātes lektore, Mg. philol. Inguna Teilāne,

DU Humanitārās fakultātes asistente, Mg. philol. Inese Zuģicka

“Latviešu valodas zināšanu pielietojuma spektri: stenografēšanau.c. LR Saeimas darba aizkulises” LR Saeimas datoroperatore, Mg. philol., Mg. paed. Kristīne Anspoka
“Wer Deutsch kann, kann mehr! jeb Vācu valodas zināšanu plašās iespējas” Svešvalodu katedras lektore, Dr. philol. Valentīna Taļerko, viesdocente, Dr. philol. Antje Johanning-Radžiene, Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra vadītāja,
Mg. philol. Marina Rumjanceva
“No grāmatu dizaina līdz dzejas instalācijām: apvienības „Orbīta”15 gadu pieredze” Tekstgrupas „Orbīta” dzejnieks, atdzejotājs Artūrs Punte
“Zviedriski par kulināriju” DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta pētniece,Dr. philol. Ilona Ļaha, Svešvalodu katedras lektore,Mg. philol., Mg. paed. Aija Jakovele

2014./ 2015. st. g. HAJ nodarbībām bija pieteikušies vairāk kā 100 jauniešu no Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes, Preiļiem, Viļāniem, Vārkavas, Aknīstes, Ilūkstes, Špoģiem, Sventes, Vaboles un Zemgales, taču kopumā HAJ piektās sezonas noslēgumā par vismaz 50% lekciju apmeklējumu studiju gada laikā sertifikātus saņēma 52 jaunieši.

Anketās par HAJ iespaidiem 14 no akadēmijas beidzējiem, kas šogad ir 12. klases skolnieki, norādīja, ka studēs DU. Savukārt daudzi 10. un 11. klases jaunieši plāno apmeklēt akadēmiju arī nākamgad.

Nodarbību noslēgumā aizpildītajās anketās par HAJ darba vērtējumu izteiktie viedokļi liecina, ka akadēmijas dalībniekiem gada laikā bijis daudz jaunu iespaidu. Jaunieši raksta:„Jaunas zināšanas un interesantas lekcijas”, „Patika lekcija par Saeimas darba aizkulisēm”, „Šī gada lekcijas, kas notika 14. februārī atstāja manī burvīgas emocijas”, „Ieguvu jaunus draugus”; „Liels ieguvums ir ķīniešu sarunvalodas pamati”; „Iepazinos ar ļoti atsaucīgiem un radošiem cilvēkiem”; „Vērtīgas ir iegūtās zināšanas par citām valstīm un valodām”.

Daudz atzinības vārdu anketās veltīts pasniedzēju darbam:„Spilgti palika atmiņā E. Vasiļjevas lekcija, tāpat interesanta šķita lekcija par rokoperas žanru”; „Ļoti patika lekcijas par svešvalodām, jo īpaši vācu valodu”, „Kompetenti, interesanti pasniedzēji”; „Ļoti patika Jānis Streičs”; „Visvairāk patika tās lekcijas, kurās pasniedzēji bija dzejnieki un rakstnieki”; „Spilgtākais iespaids akadēmijā bija lekcija franču valodā ar Sergeju Poļanski”; „Visvairāk patika Ilzes Oļehnovičas lekcija”; „Patika lekcija ar Shuang Zhang”; „Patika spāņu un zviedru valodas nodarbības”.

Anketās uzskaitīti HAJ jauniešu ieteikumi un novēlējumi:„Vairāk valodu!”, „Vēlētos vairāk lekciju par kultūru”, „Organizējiet vairāk HAJ nodarbību”, „Viss bija labi un jauki, es labi pavadīju laiku un uzzināju daudzko jaunu”; „Lai arī nākamajos gados un vēl ilgi pastāv HAJ”; „Arī turpmāk organizējiet lekcijas, izdomājiet kaut ko jaunu un interesantu, lai viss izdodas!”; „Rīkojiet vairāk lekciju, tas interesē jauniešus”; „Man patika viss, tā turpināt!”; „Turpiniet rosināt interesi par humanitārajām zinātnēm”, „Turpiniet savu darbu, esiet tikpat atraktīvi un smaidoši”; „Lai daudz audzēkņu HAJ 2015./2016. m.g.”; „Palieciet tikpat stilīgi!”.

Atskats 5. studiju gada “Humanitārās akadēmijas jauniešiem” nodarbībās

1. nodarbībahttp://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/3963
2. nodarbībahttp://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4054
3. nodarbībahttp://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4130
4. nodarbībahttp://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4177
5. nodarbībahttp://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4244
6. nodarbībahttp://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4308
7. nodarbībahttp://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4382
8. nodarbībahttp://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4435


Foto galerijas

1. nodarbībahttp://du.lv/lv/foto_galerija?gid=1141
2. nodarbībahttp://du.lv/lv/foto_galerija?gid=1158
3. nodarbībahttp://du.lv/lv/foto_galerija?gid=1170
4. nodarbībahttp://du.lv/lv/foto_galerija?gid=1178
5. nodarbībahttp://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4244
6. nodarbībahttp://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4308
7. nodarbībahttp://du.lv/lv/foto_galerija?gid=1209
8. nodarbībahttp://du.lv/lv/foto_galerija?gid=1221


TV sižets

HAJ darbību atbalsta:

5696-6318-m12422-13718-m