2022. gada septembrī 2 grupas veiksmīgi pabeigušas latviešu valodas kursus, ko organizē Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”, projekta Nr. 2022.LV/LVUKR/33, ietvaros.

9 grupas vēl turpina mācības, nodarbības notiek klātienē, attālināti un hibrīdformā. Notiek aktīva elektroniska un telefoniska pieteikšanās, tiek komplektētas nākamās grupas.