30.10.2020. A. Puntes vadībā ALā notika radošā meistardarbnīca “Neliterārais literatūrā: uz ekoloģisko daiļradi”

2020. gada 30. oktobrī tekstgrupas „Orbīta” dzejnieka, atdzejotāja Artūra Puntes vadībā notika radošā meistardarbnīca “Neliterārais literatūrā: uz ekoloģisko daiļradi”, kas tika organizēta e-konferenču platformā ZOOM.

A. Punte iepazīstināja ar savu jaunāko veikumu literatūrā – “Jērcēnu pagasta nezāļu herbāriju”, stāstīja par tās tapšanas gaitu. Grāmata radīta kā patstāvīgs mākslas objekts, kur teksts ir tikai viena no mākslas darba sastāvdaļām. A. Punte ALAs dalībniekus pārliecināja, ka literatūra neaprobežojas ar drukātiem tekstiem un grāmatām – tā ir brīva māksla, ko var dažādi interpretēt un daudzveidīgās formās. Dzejnieks demonstrēja dažādus starpdisciplinārās mākslas paraugus un aicināja arī jaunos literātus radoši izpausties, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās un kreatīvās iespējas.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību.