3. studiju gads (2012./2013.st.g.)

2012./2013. mācību gada laikā tika organizētas Humanitārās akadēmijas jauniešiem (HAJ) trīsgadīgās programmas Latvijas jauniešu intelekts – Latvijas nākotnei nodarbības Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē. Jauniešiem reizi mēnesī tika piedāvātas DU docētāju un vieslektoru – Latvijā atpazīstamu kultūras un sabiedrisko darbinieku lekcijas un praktiskās darbnīcas.

2012. / 2013. gadā realizētā programma:

Lekcijas/ nodarbības nosaukums

Pasniedzējs

Latgales izcelsmes māksla Mākslinieks, prof. Jāzeps Pīgoznis
Kultūrkomunikācijas un literatūras jautājumi Rakstniece un tulkotāja Maira Asare,

rakstnieks un tulkotājs Sergejs Moreino

Ievads Turcijas valstsmācībā un turku valodā Mūžizglītības programmas Erasmus studējošie no Turcijas
Romāna „Latvieši ir visur” teksts un konteksts Rakstnieks Otto Ozols
Francija: sociokultūras aspekti un stereotipi Mag. filol., lekt. Sergejs Poļanskis,

vieslektore no Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 Blandine Conton

Intelektuālās spēles Latvijā: tradīcijas un perspektīvas

Dr. filol., pētnieks Žans Badins,

Mag. hist., lekt. Dmitrijs Oļehnovičs

Austrumeiropas biznesa un kultūras, un slāvistikas studiju izaicinājumi Dr. filol., doc. Elvīra Isajeva

Dr. filol., doc. Inna Dvorecka

Mag. filol., lekt. Andris Kazjukevičs

Par dažiem spāņu valodas un kultūras aspektiem Mūžizglītības programmas Erasmus studējošie no Spānijas
Latviešu klasiskā kino pamatlicēji Kinorežisors un sabiedriskais darbinieks Jānis Streičs
Latīņu valoda Dr. filol., asoc. prof. Anatolijs Kuzņecovs
World Englishes Dr. filol., doc. Irina Presņakova,

Dr. filol., lekt. Ilze Oļehnoviča

Brāļu Grimmu pasaku pasaulē Dr.filol.,doc.Inta Vingre, Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra vadītāja Nataļja Demjaņenko, EBD brīvprātīgā Eva Drechsler
Atdzejas impulss dažos piemēros Dzejniece un tulkotāja Ingmāra Balode
Zviedrija – Latvija: kino un valoda Dr. filol., pētniece Ilona Ļaha
Minimas kā novitātes latviešu prozā Rakstnieks, publicists Aivars Eipurs
Kā cimds ar roku vai kā suns ar kaķi?

Ko vēsta frazeoloģismi

Dr. filol., doc. Svetlana Polkovņikova,

Mag. filol., asist. Inguna Teilāne

Tiem, kuri apmeklēja vairāk nekā 50 procentus nodarbību, tika izsniegti sertifikāti, kas dod priekšrocības, stājoties DU studiju programmās „Filoloģija” (latviešu, krievu un angļu, vācu, poļu ar otro svešvalodu), „Vēsture” / „Vēsture (kultūras vēsture)” un „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” (10 papildus punktus).

Kopumā HAJ trešā mācību gada nodarbībās iesaistījās 106 jaunieši no 20 Latvijas pilsētām, galvenokārt, Austrumlatvijas. Sertifikāti tika izsniegti 42 jauniešiem.

Nodarbību noslēgumā aizpildītajās anketās par HAJ darba vērtējumu izteiktie viedokļi liecina, ka akadēmijas dalībniekiem gada laikā bijis daudz jaunu iespaidu. Jaunieši raksta: „Ļoti patika lekcijas, kurās piedalījās ārzemju jaunieši. Tās rada iespaidu un jaunas emocijas par citām valstīm un kultūrām”; „Spilgtākais iespaids – jauni paziņas”.

Daudz atzinības vārdu anketās veltīts pasniedzēju darbam:

„Ļoti kvalificēti pasniedzēji, prot pievērst jauniešu uzmanību”; „Spilgtākais iespaids bija Jāzepa Pīgožņa stāstījums par tēvu un dēlu, kas nopirka zirgu. Morāle bija – visus nav iespējams uzklausīt, izvēle jāizdara pašiem”; „Visspilgtāk atmiņā palika spāņu valodas nodarbības (varbūt tāpēc, ka bija spāņu puiši). Ļoti patika arī vācu valodas nodarbība. Patika arī Otto Ozola un Jāņa Streiča lekcijas”; „Patika zviedru valodas pasniedzēja, ārzemju studenti”, „Ļoti jauki, mīļi pasniedzēji”; „Ļoti patika un palika atmiņā lekcijas ar Poļanska kungu un Ilonu Ļahu”.

Anketās uzskaitīti ieguvumi, studējot HAJ, un izteikti vēlējumi:

„Šī akadēmija bija ļoti vērtīga un interesanta pieredze. Saglabājiet savu degsmi un pozitīvismu, lai nākamgad akadēmija būtu tikpat aizraujoša”; „Vairāk valodu, mazāk vēstures!!! Un galvenais – turpināt darbu, jo jauniešiem tas nepieciešams”; „Vadīt nodarbības dažādās auditorijās un arī kaut kur ārpus DU”; „Es ieguvu daudz jaunu zināšanu par latviešu literatūru”; „Daudz pacietības! Lai viss izdodas! Un lai arī nākamgad mēs varētu apmeklēt lekcijas”; „Paldies jums par šiem trim gadiem kopā”; „Viss ļoti patika. Daudz ko jaunu uzzināju, bet galvenais, ko man deva HAJ, ir pārliecība par manas nākotnes profesijas izvēli”; „Lai veicas un lai izdodas jaunu aktivitāšu organizēšana jauniešiem!”.

Atskats 3. studiju gada Humanitārās akadēmijas jauniešiem nodarbībās

1) http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/2621

2) http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/2689

3) http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/2749

4) http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/2815

5) http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/2857

6) http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/2934

7) http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/3024

8) http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/3063


Foto galerijas

  1. http://du.lv/lv/foto_galerija?gid=523
  2. http://du.lv/lv/foto_galerija?gid=551
  3. http://du.lv/lv/foto_galerija?gid=580
  4. http://du.lv/lv/foto_galerija?gid=601
  5. http://du.lv/lv/foto_galerija?gid=624


Izlaidums
http://du.lv/lv/foto_galerija?gid=652