28.11.2019. Projekta “Integrācijas tilts” ietvaros notika “Māla darbnīca”

2019. gada 28. novembrī notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, starpkultūru dialogu un kopradi veicinošais pasākums Nr. 5 – “Māla darbnīca”. Tajā piedalījās 15 trešo valstu valstspiederīgie un 5 pamatnācijas pārstāvji.
Darbnīcu vadīja Daugavpils māksliniece Una Gura, kuras seno amatniecības prasmi – Latgales podniecību, iepazīstināja caur Latvijas Kultūras kanona vērtību prizmu. Dalībnieki pacietīgi veidoja iecerētos podniecības priekšmetus – dekoratīvus traukus, podiņus utt., zīmējot dažādus ornamentus, lai izceltu sava darba unikalitāti. Trešo valstu valstspiederīgie labprāt dalījās ar savu pieredzi un zināšanām par podniecību citās valstīs. Viņi atzīst, ka Latgalē šī tradīcija ir lielā cieņā un lepojas, ka ir ieguvuši izpratni par podniecību. Prasmes labprāt izmantos, pavadot lietderīgu laiku ar saviem bērniem un mazbērniem mājas apstākļos. Dalībnieki paplašināja savu redzesloku, uzzināja par Latgales podnieku tradīcijām, populārākajiem amata meistariem, kā arī tūrisma objektiem, kur var apskatīt māla darinājumus.
Darbnīcas laikā tika apgūta jauna leksika un praktiska pieredze starpkultūru komunikācijā.

Projekta finansējums: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FOTOGALERIJA
Informācija sagatavota un ievietota 29/11/2019