28.06.2019. noslēgusies “Dzeramais ūdens mērķauditorijai” tirgus cenu izpēte

Noslēgusies 21.06.2019. izsludinātā “Dzeramais ūdens mērķauditorijai” tirgus cenu izpēte, kuras pasūtījuma priekšmets bija:dzeramais ūdens mērķauditorijai (5040 pudeles, 0,5 litri viena pudele).

Komisijas locekļi vienbalsīgi nolemj apstiprināt SIA „VILNA” piedāvājumu, pamatojoties uz to, ka tas ir ekonomiski izdevīgākais.

Ievietots: 28.06.2019.

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.