27.10.2019. Notika projekta “Integrācijas tilts” socializācijas aktivitāte – ekskursija

2019. gada 27. oktobrī notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, socializācijas aktivitāte – ekskursija, kuras ietvaros 30 trešo valstu valstspiederīgie un 10 pamatnācijas pārstāvji apmeklēja dažādus Latgales ievērojamākos tūrisma objektus, iepazina kultūrvēsturisko un kulināro mantojumu, praktiski pielietoja savas latviešu valodas prasmes, komunicējot ar pamatnāciju pārstāvjiem un piedaloties starpkultūru komunikāciju veicinošās socializācijas aktivitātēs.
Ekskursijas dalībnieki apmeklēja Daugavas lokus: Vasargelišķu torni, Dinaburgas pilsdrupas, kur piedalījās integrētā vēstures un valodas apguves aktivitātē. Tālāk devās uz grāfu Plāteru pili Krāslavā, kuru skatīja no kultūras simbiozes parauga skatu punkta. Maizes muzejā ekskursijas dalībnieki piedalījās interaktīvā nodarbībā par Latgales kulināro mantojumu un maizes cepšanas tradīcijām, degustācijā, kā arī izdejoja deju soļus latgaliešu tradicionālās mūzikas pavadījumā. Programmā ietilpa arī Mākoņkalna gleznainās apkārtnes aplūkošana, Latgales mazo uzņēmēju veiksmes stāsta Z/s „Pakalniņi” noslēpumu izzināšana, latgaliskuma kultūrobjektu apskate Rēzeknes pilsētvidē, Eiropas kultūras liecības Latgalē: jūgendstila pērles – Lūznavas muižas – apmeklējums un mājupceļā viesošanās zemnieku saimniecībā “Juri”, kurā trešo valstu valstspederīgie iepazina Latvijas piena pārstrādes tradīcijas.
Dalībnieki atzīst, ka šādas socializācijas aktivitātes ļauj paplašināt redzesloku, praktiski izmantot valodas zināšanas un papildināt tās. Tā ir motivācija, iedvesma un drosme integrēties sabiedrībā, kā arī dibināt jaunus kontaktus. Dalībnieki trešvalstnieki uzdeva jautājumus pamatnāciju pārstāvjiem, savukārt pamatnācijas pārstāvji sniedza nepieciešamo atbalsta leksiku un funkcionālās frāzes par apmeklētajiem objektiem un to apskates laikā apgūto informāciju.

Projekta finansējums: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FOTOGALERIJA
Informācija sagatavota un ievietota 04/11/2019