27.10.2018. notika nodarbība „Jaunu un pieredzējušu literātu publicēšanās iespējas mūsdienās Latvijā un pasaulē”

2018. gada 27. oktobrī „Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika interaktīva nodarbība „Jaunu un pieredzējušu literātu publicēšanās iespējas mūsdienās Latvijā un pasaulē”, ko vadīja Apgāda „Mansards” dibinātājs un galvenais redaktors Dr. philol. Jānis Oga. J. Oga dalījās savā izdevējdarbības pieredzē, prezentēja ārvalstu pieredzē gūtos iespaidus, kas gūti, viesojoties ārzemju grāmatu izstādēs un festivālos. J. Oga izklāstīja visus grāmatu izdošanas tehniskos soļus, īpaši pievēršoties maketa izstrādei, demonstrēja vēl neizdotu grāmatu maketēšanas procesa iespējas.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.