26. februārī notika ALAs dalībnieku konsultācija ar Aivaru Eipuru

2021. gada 26. februārī e-konferenču platformā ZOOM notika ALAs dalībnieku literārā konsultācija ar rakstnieku, literāro konsultantu Aivaru Eipuru.

Pirms nodarbības A. Eipurs bija iepazinies ar ALAs dalībnieku iesūtītajiem darbiem. Kopā tika saņemti dažādu žanru darbi no 15 jaunajiem autoriem. Nodarbības laikā Aivars Eipurs sniedza detalizētus ieteikumus gan autora darbu kopējā stila uzlabošanai, gan darbu tematikas precizēšanai. A. Eipurs ne tikai dalījās ieteikumos darbu uzlabošanai, bet arī sniedza padomus turpmāko radošo tekstu radīšanā.

Dalībnieki atzinīgi novērtēja šāda formāta nodarbības, tostarp arī kritiku, kas ļauj novērtēt savus darbus no cita skatupunkta. Tomēr neizpalika atzinīgi novērtējumi, kas iedvesmo ALAs dalībniekus ieguldīt vēl vairāk enerģijas radošajā rakstniecībā.

Šajā pavasarī paredzēta vēl viena konsultācija ar Aivaru Eipuru, kurā tiks analizēti uzlabotie darbi, un pārrunātas iespējas veidot darbu krājumu.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” darbību nodrošina Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību.