26.10.2019. Notika projekta “Integrācijas tilts” socializācijas aktivitāte – Lielā talka

2019. gada 26. oktobrī notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, praktiska socializācijas aktivitāte pilsoniskās līdzdalības veicināšanai – Lielā talka, kurā piedalījās 30 trešo valstu valstspiederīgie un 10 pamatnācijas pārstāvji.
Talkas norises vieta bija Naujenes pagasts. Tā teritorijā atrodas aizsargājamais ainavu apvidus “Augšdaugava” un dabas parks “Daugavas loki”. Aktivitātes dalībnieki ne tikai savstarpēji socializējās – dodoties uz rudens lapu novākšanas talku apguva ar tās procesu saistītu leksiku un funkcionālās frāzes, runāja par talkas veidiem, kopdarba nozīmi cilvēku saliedēšanā un talkas laikā nostiprināja apgūtās leksikas prakstisko pielietojumu, bet arī iepazina Latgales unikālo dabu un veica savu ieguldījumu tās labiekārtošanā. Izvērtējot šīs socializācijas aktivitātes aptaujas anketas var secināt, ka projekta dalībnieku brīvprātīgā iesaistīšanās vides sakārtošanā veicina savstarpējo toleranci, latviešu valodas praktisko apguvi un integrāciju. Kopīgā aktivitāte radīja daudz pozitīvu emociju un priecēja ar gandarījumu par labi padarītu darbu. Daudzi no dalībniekiem atzīmēja dabas un cilvēka savstarpējo mijiedarbību, aktualizējot vides aizsardzības jautājumus. Trešo valstu valstspederīgie ir vienisprātis – Latvija ir viena no zaļākajām valstīm.

Projekta finansējums: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FOTOGALERIJA
Informācija sagatavota un ievietota 04/11/2019