26.10.2019. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika nodarbība “Ekonomiskās emigrācijas motīvi mūsdienu latviešu literatūrā”

2019. gada 26. oktobrī “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika nodarbība “Ekonomiskās emigrācijas motīvi jaunākajā latviešu literatūrā” DU Latviešu literatūras un kultūras katedras docentes Dr. philol. Ingrīdas Kupšānes vadībā. Nodarbībā I. Kupšāne iepazīstināja ALAs dalībniekus ar ievērojamākajiem mūsdienu latviešu literatūras autoriem un viņu darbiem, kuros sastopama ekonomiskās emigrācijas tematika. Tika aplūkoti L. Muktupāvelas, V. Lācīša, A. Manfeldes, O. Ozola darbi un analizēti to caurviju motīvi.

Nodarbības noslēgumā ALAs dalībnieki veica radošu literāro eksperimentu “Ekonomiskā emigranta rakstnieka kurpēs”.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.