24.10.2020. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika latgaliešu valodai un literatūrai veltītas nodarbības

2020. gada 17. un 24. oktobrī “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika latgaliešu rakstu valodai un literatūrai veltītas nodarbības, ko vadīja Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas “Literatūrzinātne” absolvente, Latviešu literatūras un kultūras katedras viesasistente Mg. philol. Eva Bogdāne.

1.nodarbībā E. Bogdāne jaunos rakstniekus iepazīstināja ar latgaliešu valodas situāciju Latvijā, skaidroja tās dialekta īpatnības un pievērsās latgaliešu rakstu valodas pamatnoteikumu izklāstam.

2. nodarbībā ALAs dalībnieki iepazina jaunākās latgaliešu literatūras spilgtākos pārstāvjus un viņu literāro devumu.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību.