23.11.2018. notika projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!” noslēguma pasākums

2018. gada 23. novembrī notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, noslēguma pasākums, kurā piedalījās 160 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Ķīnas, Izraēlas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas un Tadžikistānas.

Noslēguma pasākumu vadīja projekta “Esi sveicināta, simtgades Latvija!” vadītāja Maija Burima, prezentējot projekta gaitā paveiktās aktivitātes, sasniegtos rezultātus un iepazīstinot trešo valstu valstspiederīgos ar turpmākajiem DU Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” plāniem projektu jomā. Maija Burima aicināja trešo valstu valstspiederīgos sekot līdzi visām aktualitātēm biedrības sociālajos tīklos, un iesaistīties “Intelekta parka” iniciētajās aktivitātēs arī turpmāk.

Turpinājumā pasākuma dalībniekiem tika piedāvātas 2 lekcijas, ko vadīja jau pazīstamie un auditorijas vidū augstu novērtētie integrācijas kursu lektori – DU Rusistikas un slāvistikas katedras profesore Dr. philol. Elīna Vasiļjeva piedāvāja iesaistīties integrācijas darbnīcā “Integrācija: es – mēs – viņi” un DU Tiesību katedras lektors Dr. iur. Nikolajs Jefimovs prezentēja izzinošu materiālu par pašnodarbinātas personas statusa iegūšanu Latvijā. Abu lekciju noslēgumā klātesošie uzdeva daudz jautājumu, konferenču zālē izvērtās diskusijas gan par integrācijas jautājumiem, gan par Latvijas likumdošanas sistēmu.

Noslēgumā trešo valstu valstspiederīgie saņēma sertifikātus par dalību projekta aktivitātēs un vienojās kopbildē.

Projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, mērķis ir īstenot integrācijas pasākumu un socializācijas aktivitāšu programmu, kas sekmētu imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, stiprinātu viņu valstsgribu, piederības sajūtu Latvijai, nodrošinātu sadarbību, sapratni un toleranci starp pamatnāciju un trešo valstu valstpiederīgajiem.

Projekta mērķa grupa ir personas, kuras ir trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

FOTOGALERIJA

Informācija sagatavota un ievietota 29/11/2018

es_mazs13652-15076-m