23.01.2020. projekta “Integrācijas tilts” ietvaros notika starpkultūru dialogu un kopradi veicinošs pasākums – “Filmu studija” (5. aktivitāte)

2020. gada 23. janvārī notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, starpkultūru dialogu un kopradi veicinošs pasākums – “Filmu studija” (5. aktivitāte). Tajā piedalījās 15 trešo valstu valstspiederīgie un 5 pamatnācijas pārstāvji.

Nodarbības laikā aktivitātes “Filmu studija” dalībnieki veica dažādus uzdevumus, kas saistīti ar foto, video un IT prasmju apguvi. “Filmu studijas” dalībnieki atzīst, ka noderīgi un praktiski padomi tika sniegti tieši par mobilo fotogrāfiju un video filmēšanu, montāžu. Lektors Vasīlijs Šilovs prezentēja jaunākās tendences uzņemt labas fotogrāfijas un kā pilnveidot savas prasmes, lai fotogrāfijas būtu oriģinālas un kvalitatīvas. Nodarbībā trešo valstu valstspiederīgie apguva jaunu leksiku, pilnveidoja komunikācijas prasmes ar pamatnācijas pārstāvjiem.

Projekta finansējums:Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FOTOGALERIJA
Informācija sagatavota un ievietota 27/01/2020