22.10.2020. ALā notika radošā meistardarbnīca “Rakstītais un tulkotais literārais teksts. Vai ir atšķirība?” G. Godiņa vadībā

22.10.2020. ALā notika radošā meistardarbnīca “Rakstītais un tulkotais literārais teksts. Vai ir atšķirība?” G. Godiņa vadībā