22.09.2018. notika nodarbība “Literāro izdevumu ilustratīvā semiotika”

2018. gada 22. septembrī „Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika nodarbība „Literāro izdevumu ilustratīvā semiotika”, ko vadīja Rīgas Stradiņa universitātes docents, fotogrāfs Dr. paed.Alnis Stakle.

Nodarbībā ALAs dalībnieki iepazinās ar semiotiku un tāsnozīmi literāro darbu krājumu izdošanā. ALAs jaunie rakstnieki uzzināja par zīmju funkcijām, nozīmju rašanos un informācijas nodošanu. A. Stakle demonstrēja dažādus literāro izdevumu paraugus, jaunie rakstnieki analizēja tekstgrupas „Orbīta” izdevumu vizuālā noformējuma un tekstu simbiozi. A. Stakle prezentēja arī dažādu ārzemju autoru veikumu un iepazīstināja ar Rolāna Bārta teorētiskajām atziņām par fotogrāfijas un teksta starpdisciplināro sasaisti.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.