21.12.2017. notika projekta “Esi sveicināta, simtgades Latvija!” pirmā posma noslēguma pasākums un kulinārā mantojuma iepazīšanas meistarklase

2017. gada 21. decembrī notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, noslēguma pasākums un 1. socializācijas aktivitāte – „Latgales un Latvijas nacionālā kulinārā mantojuma iepazīšanas meistarklase”, kurā piedalījās 80 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Uzbekistānas un Tadžikistānas. Noslēguma pasākumā tika apkopoti projekta pirmā posma rezultāti un izsniegti 80 sertifikāti par integrācijas kursu apmeklēšanu un dalību socializācijas aktivitātē. Pēc sertifikātu saņemšanas, trešo valstu valstspiederīgie, aizpildot anketas, izteica viedokli par integrācijas kursu saturu, vadītāju pasniegšanas līmeni, izdales materiāliem un norisi.

Turpinājumā notika „Latgales un Latvijas nacionālā kulinārā mantojuma iepazīšanas meistarklase”, kuras laikā projekta mērķauditorija vārīja Latgalei raksturīgu ēdienu – skābu kāpostu zupu ar baravikām, vienlaikus apgūstot receptē ietverto leksiku. Kopā ar projekta darba grupas pārstāvjiem un 80 dalībniekiem, socializācijas aktivitātē piedalījās arī 10 brīvprātīgie pamatnācijas pārstāvji, kas guva vērtīgu pieredzi trešo valstu valstspiederīgo tolerantai uztverei un iekļaušanai Latvijas sabiedrībā, kā arī daļai tās bija pirmās iemaņas brīvprātīgā darba veikšanā. Projekta mērķauditorija, sarunājoties ar brīvprātīgajiem, baudīja kopīgi pagatavoto zupu un nodibināja jaunus kontaktus.

Integrācijas kursu un socializācijas aktivitāšu dalībnieki sarunā ar projekta ieviesējiem atzina, ka iegūtās zināšanas pilnveido viņu piederības sajūtu valstij, iedrošina iesaistīties dažādās pilsoniskās aktivitātēs arī ārpus projekta un sniedz priekšstatu par Latvijas kultūras bagātībām.

Projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, mērķis ir īstenot integrācijas pasākumu un socializācijas aktivitāšu programmu, kas sekmētu imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, stiprinātu viņu valstsgribu, piederības sajūtu Latvijai, nodrošinātu sadarbību, sapratni un toleranci starp pamatnāciju un trešo valstu valstpiederīgajiem.

Projekta mērķa grupa ir personas, kuras ir trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Informācija sagatavota un ievietota 29/12/2018

es_mazs13652-15076-m