21.11.2019. Projekta “Integrācijas tilts” ietvaros notika ziepju liešanas darbnīca

2019.gada 21. novembrī notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, pirmais starpkultūru dialogu un saliedētu sabiedrību veicinošs pasākums – “Ziepju liešanas darbnīca”. Tajā piedalījās 15 trešo valstu valstspederīgie un 5 pamatnācijas pārstāvji.
Darbnīcas vadītāja Lāsma Šembela, izmantojot CLIL pieeju mācību procesa organizēšanā, visiem pasākuma dalībniekiem saistoši un atraktīvi sniedza zināšanas par aromātisko ziepju darināšanu mājas apstākļos. Katrs darbnīcas dalībnieks vingrinājās pašrocīgi radīt unikālu produktu. Katrs varēja izvēlēties sev tīkamāko ziepju formu, ievietot ziepju masā Latvijas florai raksturīgos ārstnieciskos un dekoratīvos augus, ēteriskās eļļas, krāsvielas. Darbs tika veikts rūpīgi, darba procesā tika aktualizēta ar nodarbības tematiku saistīta latviešu valodas leksika un sadzīves kultūras tradīciju skaidrojums, tādējādi stiprinot mērķauditorijas starpkultūru komunikācijas kompetenci. Gan trešvalstnieki, gan pamatnācijas pārstāvji sadarbojās ar lielu entuziasmu, neformālā atmosfērā pilnveidojot prasmes sazināties latviešu valodā. Dalībnieki apgalvoja, ka ziepju izveides process ir interesants, un iegūtais rezultāts iespaidīgs – pašdarināts skaists un aromātisks ziepju produkts, tāpēc aktivitātes dalībnieki atzina, ka noteikti izmantos šīs jauniegūtās prasmes, lai pagatavotu ziepes kā dāvanu saviem tuvākajiem un draugiem Ziemassvētkos vai Jaunā gada svinībām.

Projekta finansējums: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FOTOGALERIJA
Informācija sagatavota un ievietota 29/11/2019