21.06.2019. Izsludināta “Produktu kafijas paužu integrācijas kursu laikā nodrošināšana” tirgus cenu izpēte