21.06.2019. Izsludināta “Dzeramais ūdens mērķauditorijai” tirgus cenu izpēte