21.05.2017. Aicinājums pieteikties izbraukuma semināram

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” aicina pieteikties divu dienu izbraukuma praktisko apmācību un pieredzes apmaiņas semināram, kas notiks „Dzerkaļos” Ludzas novada Cirmas pagastā 30.06.2017.-01.07.2017. Seminārs notiks projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.

Plānotais dalībnieku skaits: 20 personas.

2 dienu pieredzes apmaiņas seminārā dažādu Latgales biedrību pārstāvji dalīsies pieredzē par savu biedrību darbu, iepazīstinās ar biedrības „Intelekta parks” veikumu un stratēģiju nākamajiem 3 gadiem, semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar sociokultūras projektu sagatavošanu un realizēšanu, neformālo aktivitāšu klāstu.

Pieteikšanās elektroniski, rakstot uz e-pastu: intelekta.parks@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 28822986.

Pieteikšanās beigu termiņš 2017. gada 29. jūnijs, plkst 17.00 vai līdz piepildās 20 klausītāju vietas.

Laipni aicinām ikvienu interesentu, kas vēlas veidot izpratni par NVO darbību un apsver iespēju iesaistīties NVO aktivitātēs, kas saistītas ar pilsoniskas sabiedrības izveidi.

Informācija sagatavota un ievietota 21/05/2017

13652-15076-m