2017. g. 24. janvārī biedrības “Intelekta parks” pārstāves piedalījās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” informatīvajā seminārā

2017. gada 24. janvārī Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” pārstāves – valdes priekšsēdētāja Maija Burima un biedre Eva Kasparenoka piedalījās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” informatīvajā seminārā, ko organizēja Sabiedrības integrācijas fonds. Maija Burimadalījās pieredzē, ko guva, īstenojotSabiedrības integrācijas fonda un Latvijas valsts budžeta finansēto projektu “Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Stāsti par Latviju””, ID Nr.2016.LV/SP/24, kas tika organizēta 16 Latvijas un 16 diasporas bērniem no ASV, Baltkrievijas, Anglijas, Skotijas, Īrijas, Krievijas.