20.10.2018. „Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika 2 nodarbības

2018. gada 20. oktobrī „Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika 2 nodarbības. 1. lekciju „Reģionālā literatūra mūsdienu literatūrzinātnes teoriju kontekstā” vadīja DU Humanitārās fakultātes dekāna p.i., Rusistikas un slāvistikas katedras profesore Dr. philol. Elīna Vasiļjeva, pievēršoties Daugavpils rakstnieku tekstu semiotiskajai analīzei, aktualizēja Daugavpils dzejnieku (V. Lukaševiča, E. Terēzes-Jonānes, L. Kilevicas) tekstos sastopamos ekokritiskos kodus. E. Vasiļjeva iepazīstināja ALAs literātus ar mūsdienu literatūrzinātnes teorijām, demonstrēja, kā analizēt tekstus, izmantojot dažādas metodoloģiskās pieejas.

2. nodarbībā notika radoša meistardarbnīca „Daži jaunrades procesa psiholoģiskie aspekti” DU Humanitārās fakultātes prodekānes, Latviešu literatūras un kultūras katedras docentes Dr. philol. Ingrīdas Kupšānes vadībā. I. Kupšāne piedāvāja nodarbību ar starpdisciplināru ievirzi. Jaunajiem literātiem tika sniegts ieskats mākslas psiholoģijas pētnieciskā lauka problemātikā, aktualizējot un komentējot pastāvošās pieejas mākslinieka personības un jaunrades procesa interpretācijā.

Docētāja akadēmijas dalībniekus rosināja diskutēt par jēdzieniem „radoša personība”, „ģēnijs”, „klasiķis”. Tika runāts par rakstnieku un viņa darbiem kā psiholoģijas zinātnes izpētes objektiem. Nodarbības noslēgumā Ingrīda Kupšāne jaunajiem literātiem ieteica iepazīt daiļliteratūras tekstus, kuru autori virtuozi modelē dažādus psihoemocionālos stāvokļus, piemēram, Patrika Zīskinda darbus „Kontrabass”, „Balodis” u. c.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.