20.02.2020. projekta “Integrācijas tilts” ietvaros notika starpkultūru dialogu un saliedētu sabiedrību veicinošs pasākums – “Scenāriju rakstīšanas darbnīca” (6. aktivitāte)

2020. gada 20. februārī notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, starpkultūru dialogu un saliedētu sabiedrību veicinošs pasākums – “Scenāriju rakstīšanas darbnīca” (6. aktivitāte). Tajā piedalījās 15 trešo valstu valstspiederīgie un 5 pamatnācijas pārstāvji.

Nodarbības vadītāja profesore Elīna Vasiļjeva dalībniekiem sniedza praktiskus padomus, kā izveidot svētku scenāriju dažādām dzīves situācijām, sākot no bērnu dzimšanas dienu svinību organizēšanas līdz pat nozīmīgiem teātra izrādes scenārija veidošanas pamatiem. Viņiem bija iespēja iepazīt dažādu sfēru – kino, teātra, kultūras pasākumu u. c. scenāriju izveides specifiku no vēsturiskā līdz mūsdienu aspektam, kā arī – kāda ir aktieru, mākslinieku, režisoru, skaņu režisoru, operatoru, producentu loma. Dalībnieki smēlās iedvesmu, lai jau tuvākajā laikā izmantotu jauniegūtās prasmes dzīves notikumu scenāriju veidošanā.

Nodarbībā trešo valstu valstspiederīgie apguva jaunu leksiku, pilnveidoja komunikācijas prasmes ar pamatnācijas pārstāvjiem.

Projekta finansējums: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FOTOGALERIJA
Informācija sagatavota un ievietota 27/02/2020