2. studiju gads (2011./2012.st.g.)

2011./2012. mācību gada laikā tika organizētas Humanitārās akadēmijas jauniešiem (HAJ) trīsgadīgās programmas Latvijas jauniešu intelekts – Latvijas nākotnei nodarbības Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē. Jauniešiem reizi mēnesī tika piedāvātas DU docētāju un vieslektoru – Latvijā atpazīstamu kultūras un sabiedrisko darbinieku lekcijas un praktiskās darbnīcas (kopumā 17 dažādi mācību priekšmeti). Tiem, kuri apmeklēja vairāk nekā 50 procentus nodarbību, tika izsniegti sertifikāti, kas dod priekšrocības stājoties DU studiju programmās „Filoloģija” (latviešu, krievu un angļu, vācu, poļu ar otro svešvalodu), „Vēsture” / „Vēsture (kultūras vēsture)” un „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” (10 papildus punktus).

Kopumā HAJ otrā mācību gada nodarbībās iesaistījās 170 jaunieši no 20 Latvijas pilsētām, galvenokārt, Austrumlatvijas. Sertifikāti tika izsniegti 104 jauniešiem no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 3. vidusskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas, Vaboles vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 12. vidusskolas, Daugavpils 3. vidusskolas, Špoģu vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Ilūkstes 1. vidusskolas, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 2. vidusskolas, Rēzeknes 3. vidusskolas, Maltas 2. vidusskolas, Sventes vidusskolas, Līvānu 1. vidusskolas, Daugavpils Valsts tehnikuma, Daugavpils Mākslas vidusskolas „ Saules skola”, Vaboles vidusskolas, Dagdas vidusskolas, Aknīstes vidusskolas u.c.

Pēc nodarbībām HAJ dalībnieki, daloties savos iespaidos par akadēmijas darbu, atzinīgi novērtēja gan lekcijas, gan praktiskās nodarbības. Kā vissaistošāko viņi atzina Jāņa Streiča lekciju par vārda dievišķo spēku. Daudz labu vārdu tika izteikts par franču valodas nodarbību, par spāņu valodas nodarbību, kurā studenti stāstīja par savu pieredzi Erasmus apmaiņas programmas laikā Spānijā, par lekciju, kas bija veltīta Vācijā svinamajiem svētkiem. Jauniešiem ļoti patikusi arī DU asoc.prof. Valentīnas Liepas lekcija Mākslas valoda, lekcija par austrumu kultūrām un tai sekojošā viktorīna, nodarbība, kurā bija iespēja tikties ar dzejnieku Kārli Vērdiņu un jauno dzejnieci un skolotāju Ivetu Ratinīku u.c. Kā īpaši interesantu un emociju pilnu vairāki HAJ dalībnieki novērtējuši Edītes Tišheizeres, Līgas Korlašas un Ilonas Ļahas lekciju par zviedru dramaturgu Augustu Strindbergu.

Izvērtējot akadēmijas darbību, tās dalībnieki kā svarīgākās lietas atzīmēja optimistisko noskaņu, kas valdījusi nodarbību laikā, to, ka pasniedzēji pratuši jauniešus ieinteresēt, ir uztvēruši kā līdzvērtīgus, pieaugušus cilvēkus un dalījušies personiskajos iespaidos, ka nodarbību laikā ir iegūts daudz draugu un jauki pavadīts laiks. Jaunajiem HAJ dalībniekiem otrā mācību gada absolventi novēl neslinkot un apmeklēt visas HAJ nodarbības, jo katra no tām ir unikāla, nepalaist iespēju sevi bagātināt, novērtēt, ko piedāvā šī akadēmija, jo tā ir vienreizēja iespēja, kas jāizmanto. Savukārt akadēmijas darba organizētājiem jaunieši novēl nezaudēt degsmi un dzīvot savu dzīvi ar sirdi.