19.11.2019. Uzsākta projekta “Integrācijas tilts” aktivitāte “Valodas runātāju klubiņš”

2019. gada 19. novembrī Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, ietvaros 3 projekta dalībnieku grupas, kopā 30 dalībnieki, uzsāka dalību aktivitātē “Valodas runātāju klubiņš”. Nodarbību laikā dalībnieki, iesaistoties DU biedrības “Intelekta parks” biedriem, DU studējošajiem un uz brīvprātības principu balstīto biedru iesaistītajiem dalībniekiem, tiek veicināta latviešu valodas apguve un neformāla komunikācija projekta laikā un ārpus tā. Apmeklēt un iesaistīties nodarbību procesā ir aicināti arī dalībnieku ģimenes locekļi un radinieki, jo viņu atbalsts ir nozīmīgs trešo valstu valstspiederīgo valodas prasmju apguvē klubiņa nodarbībās un turpmāk arī mājās ikdienā nepieciešamajā saskarsmē.
Valodas runātāju klubiņa dalībnieki ar interaktīvām komunikatīvām darba formām: situāciju analīzi, debatēm, darbu pāros un grupās, korporatīvo mācīšanos, diskusijām un refleksijas uzdevumiem – mācās komunicēt latviešu valodā, iepazīst jaunus un aizraujošus cilvēkus, izprot citu tautu kultūru, rod motivāciju arvien biežāk un aktīvāk izmantot latviešu valodu ikdienā.
Dalībnieki iesaistās aktivitātēs, lai apgūtu un pilnveidotu savas latviešu valodas prasmes un veiksmīgi integrētos Latvijas sabiedrībā. Izrāda iniciatīvu un saņem individuālu pieeju, lai mācību process būtu aizraujošs un uz rezultātu vērsts.

Projekta finansējums: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FOTOGALERIJA
Informācija sagatavota un ievietota 06/12/2019