23.11.2018. notika projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!” noslēguma pasākums