18.10.2019. Noslēgusies “Transporta pakalpojumu nodrošināšana ekskursiju braucienu laikā” tirgus cenu izpēte

Noslēgusies 03.10.2019. izsludinātā “Transporta pakalpojumu nodrošināšana ekskursiju braucienu laikā” (kopā: 2 braucieni, 100 personas katrā, 2 dienas, saskaņā ar maršrutu) tirgus cenu izpēte.

Komisijas locekļi vienbalsīgi nolemj apstiprināt SIA „Miks BUS” piedāvājumu, pamatojoties uz to, ka tas ir ekonomiski izdevīgākais.

Ievietots: 18.10.2019.

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.