17.06.2018. notika projekta ekskursija “Praktiska Latvijas kultūras kanona vērtību iepazīšana Latgalē”

2018. gada 17. jūnijā projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, dalībniekiem, 80 trešo valstu valstspiederīgajiem – Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Tadžikistānas, Uzbekistānas un Azerbaidžānas pilsoņiem, projekta ietvaros tika organizēta socializācijas aktivitāte – ekskursija “Praktiska Latvijas kultūras kanona vērtību iepazīšana Latgalē”. Ekskursijas mērķis – apskatīt integrācijas kursos iepazītās Latvijas Kultūras kanona vērtības, iepazīties ar uzņēmējdarbības iespējām Latgalē, kā arī veicināt saliedēšanos grupas vidū un ar iegūto zināšanu starpniecību sekmēt integrāciju Latvijas sabiedrībā. Ekskursijas laikā projekta dalībniekiem komforti justies palīdzēja projekta socializācijas aktivitāšu vadītāji – Maija Burima, Inese Valtere, Eva Kasparenoka un 10 brīvprātīgie pamatnācijas pārstāvji, kas sniedza atbalstu specifiskās leksikas skaidrošanā un pastiprināja komunikāciju latviešu valodā ekskursijas dalībnieku vidū.

Ekskursijas maršrutā tika iekļauti unikāli Latgales kultūras un dabas objekti: Daugavpils cietoksnis, Daugavas loki, Lūznavas muiža, Aglonas bazilika, Mākoņkalns un Sauleskalns, kā arī zemnieku saimniecības un mākslas darbnīcas, kurās norit veiksmīga uzņēmējdarbība: z/s “Juri”, Vēsmas un Aivara Ušpeļu māla darbnīca, Aglonas Maizes muzejs, z/s “Mētras”.

Pirms ekskursijas sākuma visi sapulcējās pie Daugavpils Universitātes, kur tika organizēta neformāla aktivitāte flešmobs jeb zibakcija – “Latvijai 100!”. Projekta dalībnieki par godu Latvijas simtgadei un projekta nosaukumam izveidoja Latvijas simtgades zīmi – skaitli 100. Ekskursija turpinājās Daugavpils cietoksnī, kur dalībnieki apskatīja Nikolaja vārtus un kazemātus. Vēlāk visi devās uz Daugavas lokiem, kur dalībnieki veica nelielu uzdevumu – sadalījās grupās un salika mozaīku, kurā attēlota 10 latu naudas zīme, uz kuras skatāms Latgales ainavas lepnums – gleznainie Daugavas loki. Vairums pirmo reizi uzzināja, ka, uzkāpjot tuvumā esošajā Vasargelišķu skatu tornī, var ieraudzīt tādu pašu skatu, kas attēlots uz banknotes un izmantoja unikālo aplūkot to savām acīm. Vasargelišķu tornī tapa neskaitāmas pašbildes ar salikto 10 latu naudas zīmi ar Daugavas lokiem fonā.

Turpinājumā ekskursijas dalībnieki viesojās z/s “Juri”, kuras saimnieki iepazīstināja ar savu iedvesmojošo uzņēmējdarbības stāstu, parādīja saimniecību, demonstrēja dažādu piena produktu gatavošanas procesu un tehnoloģijas. Noslēgumā visi tika aicināti pie galda, lai degustētu z/s “Juri” gatavoto produkciju – ekoloģiski tīru pienu, sviestu, biezpienu un dažādu veidu sierus.

Nākamais ekskursijas pieturas punkts bija Maltas pagasts, kurā dzīvo divi kolorīti mākslinieki – Vēsma un Aivars Ušpeļi. Māla darbnīcā, kurā top melnā jeb reducētā keramika, ekskursijas dalībnieki vēroja māla trauku tapšanas procesu un arī paši piedalījās māla veidošanas meistarklasē, pēc kuras tika dedzināts ceplis. Tāpat mākslinieku sētā ekskursijas dalībnieki apskatīja unikālu seno gludekļu un lauku sētas saimniecības priekšmetu kolekciju, apguva ar tiem saistītu specifisku leksiku un centās uzminēt daba rīku funkcijas. Pēc atraktīvās darbošanās māla darbnīcā ekskursijas dalībnieki devās uz Lūznavas parku, kur apskatīja gleznaino apkārtni, kuras ainavā ierakstās Latgales jūgendstila pērle – Lūznavas muiža.

Turpinājumā ekskursijas dalībnieki devās uz Aglonu, kur apskatīja Aglonas baziliku un viesmīlīgās Maizes muzeja vadītājas Vijas Kudiņas vadībā iepazina vēl vienu Latvijas kultūras kanona vērtību – rudzu maizi un tās tapšanas procesu no grauda līdz kukulītim. Ekskursijas dalībnieki uzmanīgi klausījās V. Kudiņas emocionālajā stāstījumā par maizi, kurā viņa iekļāva vairākus kultūrcitātus, kas trešo valstu valstspiederīgajiem nebija līdz galam izprotami, tāpēc kā neatsverams atbalsts 10 brīvprātīgie pamatnācijas pārstāvji sniedza valodas konsultācijas un skaidroja stāstījumā pieminētos vecvārdus un apvidvārdus. Ekskursijas dalībniekiem tika detalizēti izklāstīts graudu audzēšanas process, maizes cepšanas rituāli un to nozīme senatnē, piedāvāts azaids latgaliešu gaumē. Pēc Maizes muzeja apmeklējuma, ekskursijas dalībnieki devās uz z/s “Mētras”, kur notika ekskursija pārtikas ražotnē un ekoloģisku gaļas izstrādājumu degustācija. Trešo valstu valstspiederīgie ieguva jaunas zināšanas par gaļas ēdienu pagatavošanas tradīcijām Latgalē, visus pārsteidza tas, cik dažādos veidos Latgalē dažādos pagastos dēvē galertu (aukstuo gaļa, kvašelina, soltuo gaļa, studiņs, studziņs, ziļcgaļa), un cik atsķirīgas ir šī ēdiena gatavošanas tehnoloģijas. Trešvalstnieki un pamatnācijas pārstāvji, nostiprināja leksiku un funkcionālais frāzes, salīdzinot savu galertu gatavošanas pieredzi.

Turpinājumā ekskursanti sadalījās divās grupās, lai apskatītu Latgales augstākās virsotnes. Viena grupa devās uz Mākoņkalnu, bet otra – uz Sauleskalnu, kur priecājās par burvīgajiem skatiem, kas paveras uz Latgales ainavu.

Ekskursijas noslēgumā visi atkal satikās pie Daugavpils Universitātes, lai aizpildītu anketas un izvērtētu notikušo socializācijas aktivitāti. Vairums trešo valstu valstspiederīgo atzina, ka ekskursija bija aizraujošs un saliedējošs pasākums, pateicās par unikālo iespēju apskatīt tik daudz vērtīgu dabas un kultūras objektu. Anketās lasāms, ka mērķauditorija guva pozitīvu iespaidu par uzņēmējdarbību Latgalē, daudz labu vārdu veltīts zemnieku saimniecību īpašniekiem un Ušpeļu pārim, kuri ar savu lielo darba mīlestību iedvesmojuši trešo valstu valstspiederīgos apsvērt domu, kā hobiju pārvērst par uzņēmējdarbību. Anketā veltīti atzinīgi vārdi socializācijas aktivitāšu vadītājiem un pamatnācijas pārstāvjiem – brīvprātīgajiem studentiem, kas ekskursijas gaitā sniedza izglītojošu informāciju par apskatāmajiem objektiem, mācīja atbalsta leksiku un ar kursantiem sarunājās latviešu valodā.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Informācija sagatavota un ievietota 21/06/2018

es_mazs13652-15076-m