16.10.2020. „Austrumlatvijas literārajā akadēmija” notika radošā meistardarbnīca “Leksika sadzīvē un tekstos”

2020. gada 16. oktobrī „Austrumlatvijas literārajā akadēmija” notika radošā meistardarbnīca “Leksika sadzīvē un tekstos”

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.