16.10.2020. „Austrumlatvijas literārajā akadēmija” notika radošā meistardarbnīca “Leksika sadzīvē un tekstos”

2020. gada 16. oktobrī „Austrumlatvijas literārajā akadēmija” notika radošā meistardarbnīca “Leksika sadzīvē un tekstos”