16.04.2021. ALAs nodarbība ar K. Ulbergu

2021. gada 16. aprīlī notika rakstnieces Kristīnes Ulbergas nodarbība “Literārā valoda un publicistika”

Nodarbībā rakstniece skaidroja atšķirības starp valodas līdzekļiem, kas izmantoti publicistiskajos un literārajos tekstos, akcentējot arī auditorijas un mērķu atšķirības. K. Ulberga dalījās savā pieredzē, strādājot ar abu veidu tekstiem. Nodarbībā tika piedāvāti arī praktisks uzdevums: pārveidot publicistiska satura tekstu par literāro tekstu. Nodarbības noslēgumā notika darbu analīze un diskusija par katram valodas stilam raksturīgākajiem elementiem.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” darbību nodrošina Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību.

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.