15.07.2019. Ir sākušies un veiksmīgi norit projekta “Integrācijas tilts” integrācijas kursi

2019. gada 15. jūlijā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, ietvaros integrācijas kursus par aktuāliem sociāliem, sabiedriski politiskiem, ekonomikas un kultūras procesiem Latvijā uzsāka 36 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Alžīrijas un Tadžikistānas.

Izmantojot CLIL integrēto mācību satura un valodas apguves pieeju, integrācijas kursu lektori pilnveido projekta dalībnieku zināšanas par dažādām Latvijas valsti raksturojošām jomām: Latvijas vēsturi un politisko sistēmu; valsts pārvaldi un tiesiskumu; izglītības, sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem; latviešu valodu darbā un ikdienā; uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām; sabiedrību un sadzīvi; brīvo laiku.

Projekta mērķauditorijai iegūtās zināšanas palīdz veidot dziļāku izpratni par Latvijas valsti un veicina piederības sajūtu, sniedz iespēju komunicēt ar citiem Latvijas iedzīvotājiem, praktiski izmantojot gūtās valodas zināšanas, kā arī ļauj iesaistīties un integrēties Latvijas sabiedriskajās un pilsoniskajās aktivitātēs.

Kursu dalībnieki izrāda lielu ieinteresētību, apgūstot piedāvāto kursu materiālu, lekciju laikā aktīvi iesaistās diskusijās. Nodarbību starplaikos apmācāmie turpina komunikāciju un neformālās sarunas kursu ietvaros organizētajās kafijas pauzēs.

Projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, mērķis ir īstenot integrācijas pasākumu un socializācijas aktivitāšu programmu, kas sekmētu imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, stiprinātu viņu valstsgribu, piederības sajūtu Latvijai, nodrošinātu sadarbību, sapratni un toleranci starp pamatnāciju un trešo valstu valstpiederīgajiem.

Projekta mērķa grupa ir personas, kuras ir trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Projekta finansējums

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%
Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

FOTOGALERIJA

Informācija sagatavota un ievietota 23/07/2019