14.04.2018. notika lekcija „Dzejas dokumentalitāte. Prozas dzejiskums.”

2018. gada 14. aprīlī notika „Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” nodarbību vadīja rakstniece, redaktore un publiciste Inese Zandere. Nodarbības laikā I. Zandere iepazīstināja ar dienasgrāmatas žanra, kā piemēru minot savu izdevumu – literāro dienasgrāmatu „Kuģa žurnāls” (2016). Rakstniece sniedza ieskatu arī dzejas rakstīšanas posmos, uzsverot dokumentēšanas un emocionalitātes nozīmi, konsultēja un koriģēja ALAs literātu radošos darbus.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.