14.03.2020. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika radošā meistardarbnīca “Tulkotājs mainīgajā pasaulē – kā meklēt (in) variantus?”

2020. gada 14. martā e-konferenču platformā ZOOM “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” (ALA) dalībnieki piedalījās radošajā meistardarbnīcā “Tulkotājs mainīgajā pasaulē – kā meklēt (in)variantus?”, ko vadīja dzejnieks, atdzejotājs, rakstnieks Sergejs Moreino. Radošajā meistardarbnīcā ALAs dalībnieki salīdzināja dažādu dzejas tekstu atdzejojumus latviešu, krievu un angļu valodā, kā arī paši iesaistījās izaicinošajā atdzejas procesā, meklējot sinonīmu variantus, vienlaikus cenšoties saglabāt plūstošo dzejas ritmu un ietverto vēstījumu.

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.