14.02.2020. ALAs dalībnieki apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku

14.02.2020. ALAs dalībnieki apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.