12.10.2019. notika nodarbība Elīnas Vasiļjevas vadībā

2019. gada 9. martā “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika lekcija „Ebreju teksts latviešu literatūrā: 21. gadsimta skats” Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes dekānes, Rusistikas un slāvistikas profesores Elīnas Vasiļjevas vadībā. Lekcijas laikā E. Vasiļjeva pievērsās ebreju tēmas aktualizācijai latviešu nacionālās literatūras procesa mūsdienu kontekstam – grāmatu sērijas “Mēs. Latvija. 20. gadsimts” romāniem “Vārdiem nebija vietas” (G. Berelis, 2015) un “Svina garša” (M. Bērziņš, 2015). ALAs dalībnieki diskutēja par ebreju tēmu un to reprezentācijas instrumentiem jaunākās latviešu literatūras autoru darbos.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.