12.10.2019. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika trešā praktiskā nodarbība Maijas Burimas vadībā

2019. gada 12. oktobrī ar “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” dalībniekiem strādāja ALAs vadītāja prof. Maija Burima. M. Burima organizēja praktisku radošās rakstniecības meistardarbnīcu, kuras laikā tika izmēģinātas daudzveidīgas rakstīšanas formas, veikti vingrinājumi dažādu teksta formu un literatūras hibrīdžanru veidošanā.M. Burima ALAs dalībniekus iepazīstināja ar tendencēm jaunākajā latviešu literatūrā. Lektore kopā ar jaunajiem autoriem sprieda par to, kā rakstniekam iegūt savu neatkārtojamo māksliniecisko rokrakstu un stilu, aplūkoja, kādi izteiksmes līdzekļi mūsdienu autoru darbos tiek izmantoti lasītāja līdzpārdzīvojuma, identificēšanās, provokācijas u.c. efektu radīšanai. Tika analizēti “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” kopkrājumam iesniegtie darbi.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.