03.10.2018. ir sākušies un veiksmīgi norit projekta “Esi sveicināta, simtgades Latvija” 2018. gada 2. posma integrācijas kursi

2018. gada 3. oktobrī Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, ietvaros integrācijas kursus par aktuāliem sociāliem, sabiedriski politiskiem, ekonomikas un kultūras procesiem Latvijā uzsāka 80 trešo valstu valstspiederīgie no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un Izraēlas.

Izmantojot CLIL integrēto mācību satura un valodas apguves pieeju, integrācijas kursu lektori pilnveido projekta dalībnieku zināšanas par dažādām Latvijas valsti raksturojošām jomām: Latvijas vēsturi un politisko sistēmu, sociālo, izglītības, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, nodarbinātību un uzņēmējdarbības iespējas, latviešu kultūru un tradīcijas, Latvijas simtgades sasniegumus, Latvijas kultūras kanonu un integrācijas specifiku Latgales multikulturālajā vidē. Projekta mērķauditorijai iegūtās zināšanas veido piederības sajūtu valstij, veicina komunikāciju ar citiem Latvijas iedzīvotājiem, iedrošina sazināties latviski, iesaistīties dažādās pilsoniskās un kultūras aktivitātēs.

Apmācāmie ar lielu interesi lekcijās apgūst piedāvāto materiālu, kas tiek pasniegts radošā atmosfērā, īpaši akcentējot šī gada Latvijas centrālo notikumu – mūsu valsts pastāvēšanas simtgadi.

Daudzi uz kursiem ierodas pēc garas darba dienas, tādēļ nodarbību starplaikos tiek organizēta kafijas pauze, piedāvājot uzkodas un siltos dzērienus.

Noslēdzošā socializācijas aktivitāte – “Daugavpils Vienības nama un Latviešu kultūras centra apmeklējums un piedāvāto iespēju iepazīšana” – notiks oktobrī, savukārt decembrī paredzēts projekta noslēguma pasākums, kurā projekta dalībnieki saņems sertifikātus par dalību projekta aktivitātēs.

Projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, mērķis ir īstenot integrācijas pasākumu un socializācijas aktivitāšu programmu, kas sekmētu imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, stiprinātu viņu valstsgribu, piederības sajūtu Latvijai, nodrošinātu sadarbību, sapratni un toleranci starp pamatnāciju un trešo valstu valstpiederīgajiem.

Projekta mērķa grupa ir personas, kuras ir trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

FOTOGALERIJA

Informācija sagatavota un ievietota 03/10/2018

Daugavpils Universitāte piedāvā trešo valstu valstspiederīgajiem unikālu iespēju bezmaksas iegūt jaunas zināšanas